Akashi Tai Shiraume Ginjo Umeshu Plum Sake

Akashi Tai Shiraume Ginjo Umeshu Plum Sake